top of page

Dette er Gaiastipendet

Gaiastipendet er etablert for å inspirere studenter fra Kristiansandsregionen til å ta masterutdannelse ved høyt anerkjente studeiesteder i Europa og USA. 

Målet er at studentene etter endt utdannelse skal tilbakeføre fremtidsrettet kompetanse og en internasjonal dimensjon til Sørlandet slik at de kan bidra til en videreutvikling av næringslivet i landsdelen. 

Sparebanken Sør og Stiftelsen Christianssands Børs finansierer ordningen, som årlig tildeles fire studenter innen økonomi eller tekniske fag på NOK 250 000 hver, fordelt over to år.

Sparebanken Sør er sekretariat for Gaiastipendet som markedsføres i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Universitetet i Agder.

nathan-dumlao-3wqgSSf-op4-unsplash.jpg

An investment in knowledge pays the best interest

Benjamin Franklin

Når verden ligger for dine føtter

Gaia er en gresk jord- og modergudinne. I gresk mytologi er Gaia urgudinne og stammor til alle guder og alle levende vesener, personifikasjon av Jorden.*

*Store norske leksikon: Gaia i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 14. februar 2024 fra https://snl.no/Gaia

Q&A

Studenter fra Kristiansandsregionen som ønsker å ta en mastergrad innen økonomiske eller tekniske fag ved et ledende universitet eller høyskole i Europa (utenfor Norden) eller USA. Aldersgrense 30 år.

NOK 250 000 fordeles over to år. Første halvdel utbetales når kandidaten er kommet inn på studiet og studieavgiften er betalt, resten når første års eksamener er bestått og dokumentert og annet studieår er påbegynt og studieavgiften betalt også for dette året.

Universitetet eller høyskolen må gi rett til lån og stipend i henhold til Lånekassens kriterier for godkjenning for utvidet stipend ved utvalgte læresteder i land utenfor Norden. Utover disse studiestedene kan tildelingskomiteen vurdere andre studiesteder som kan anses som tilstrekkelig anerkjent.

Eksempler på universiteter

Harvard University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

New York University

University of Oxford

University of Cambridge

Imperial College London

Se full liste på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine nettsider: 

hkdir.no

Presenter deg selv og planene dine, oppgi hvilken utdanning du vil ta og hvilke universiteter eller høyskoler du søker opptak hos. Legg ved karakterutskrifter fra utdanning etter videregående skole. Søknad leveres elektronisk i skjemaet under. Ingen søknadsfrist. Behandling skjer fortløpende.

Da det ikke er søknadsfrist, vil behandlingen skje fortløpende. Stipendet faller bort hvis vinnerne ikke tas opp som studenter på det godkjente lærestedet i løpet av et år.

Videregående venner

Aktuelt

24. oktober 2022

Håkon Ruud

Ruud.jpg

Håkon Ruud (24) fra Flekkerøya var en av de heldige som fikk tilslag på sin søknad i 2021. Han gjennomfører nå sine masterstudier i fysikk på Hebrew University of Jerusalem.

- Jeg ble veldig glad. Som student i Israel har jeg ikke tillatelse til å jobbe i landet, så det lar seg ikke gjøre med ekstra-inntekter på siden. Jeg hadde heller ikke tid til sommerjobb i Norge, siden det ble forventet fra veilederen min at forskningen skulle starte så fort eksamenene mine var ferdige i midten av juli. Derfor er det veldig flott med den ekstra økonomiske støtten, forteller Ruud.

100 000 ganger to
Mastergraden han tar er normert til to år og Ruud vil derfor også motta del to av stipendet så lenge han fortsetter studieløpet.

- Jeg tror helt klart det er et insentiv som vil motivere flere til å studere i utlandet. Det finnes mange flinke fagmiljø utenfor Norge som det er viktig å dra nytte av, så dette synes jeg er bra!

Skal gi merverdi til næringslivet i landsdelen
Kandidatene må komme fra Kristiansand, eller en av nabo-kommunene, og ønske å ta sin master utenfor Norge. De skal ha et ønske om å komme tilbake til landsdelen etter gjennomført utdanning for å dra nytte av kompetansen i virksomheter lokalt. Ruud syntes det er fint at ordningen skal styrke regionen han selv kommer fra. 

- Det er en helt naturlig forventning når et av formålene er å styrke landsdelen, sier Ruud. Han kommer med en tydelig oppfordring til kandidater som fortsatt sitter på gjerdet:

- Bare søk! Man har ingenting å tape og alt å vinne. Det fungerte godt for meg. 

Søknadsskjema

Last opp fil
Last opp fil
Last opp fil
Last opp fil

Takk for din innsendelse!

bottom of page